Taozi - for edit-series 12/?

recorded: Aug 25, 2013 at 3:36
filed under: Taozi Tao Zitao Huang Zitao Hoàng Tử Thao EXO EXO M EXO-M My Precious wushu master gấu trúc làm màu :3 ABStyle làm sao để tôi hết yêu cậu nhở :3 panda Challenge Series
20 notes

  1. yuyoftomorrow reblogged this from kkyeols
  2. galaxytreeoflife reblogged this from kkyeols
  3. dirtybubblez reblogged this from kkyeols
  4. kwiyoongi reblogged this from kkyeols
  5. penetrationfrustration reblogged this from kkyeols
  6. tastytao reblogged this from kkyeols
  7. babytiga reblogged this from kkyeols
  8. kirisama reblogged this from kkyeols
  9. fantaoastic reblogged this from kkyeols
  10. kkyeols posted this